Nelson Mandela

MANDELA


Het staat voor mij buiten kijf!
Nelson Mandela is één van de grootste, zoniet dé grootste leider die we tot nu toe gehad hebben.

We hebben het in de katholieke Kerk over Jezus die zichzelf opofferde voor de mensheid.
Wel, Nelson Mandela is de Jezus van deze tijd die zijn vrijheid opgaf voor de mensheid.
Hijzelf had niks met religie maar ìs misschien wel een religie, of beter, een filosofie op zichzelf.

Richard Stengel schreef de autobiografie over Mandela, maar door het veelvuldig samenzijn van deze twee heren groeide er een intieme band tussen hen. Een band die verder gaat dan de gewoonlijke band tussen auteur en persoons van onderwerp, en die uiteindelijk uitmondde in een ware vriendschap waarbij hij zelfs Nelson Mandela koos als peetvader voor één van zijn kinderen.
De gesprekken die hij had bundelde hij zorgvuldig samen in het boek “Mandela over leven, liefde en leiderschap” en bevat vijftien lessen die wij kunnen gebruiken in ons eigen leven.
Vijftien lessen die hij leerde uit zijn leiderschap, liefdesleven, opsluiting en uitbuiting.

Eerst zou ik willen beginnen met een term die helaas niet bij de lessen hoort maar misschien wel mijn belangrijkste inzicht is uit het boek.
UBUNTU, wat betekent : 'het intense gevoel dat wij alleen door andere mensen mens zijn; dat als wij iets in deze wereld willen bewerkstelligen, dit in gelijke mate door de prestaties van anderen zal worden gerealiseerd.'
Met andere woorden, wij mensen horen samen te werken, en door het versterken van elkanders kwaliteiten dienen we samen een doel te bereiken. Iets dat misschien wel haaks staat op de idee waarin wij leven, namelijk dat wij het als individu elke dag beter en beter moeten doen en anderen vaak als een concurrent zien, waar we al zeker niet mee willen samenwerken uit schrik dat de andere partij met mijn ideeën gaat lopen.

Hier een korte samenvatting die lang niet compleet is, waarmee ik wil zeggen, lees het boek en geniet van zijn geweldige soms schrijnende verhalen.


LES 1
Het is niet omdat we geen angst tonen, dat we geen angst hebben.
Er is namelijk moed nodig in het leven om onze angst niet te tonen.
Moed is dus niet hetzelfde als niet bang zijn.
Moed gaat verder en is een belangrijke eigenschap van een leider. 

LES 2
Wees beheerst in alles wat je doet.
Het is door boosheid en impulsiviteit dat een mens fouten maakt.
Merk je dat je boven je kookpunt raakt, dat je te gehaast bent? Vertraag, sta enkele seconden stil, laat de kalmte wederkeren en ga dan verder.
Kan je niet dadelijk antwoorden of tot actie overgaan? Leg het dan even aan de kant tot je wel een beheerst antwoord of actie klaar hebt.

LES 3
Wees een leider waar je kan.
Vind je dat iets moet veranderen? Wil je iets goed aan de wereld toevoegen? Ga dan voor je plan en probeer samen een groep achter je te scharen.
Denk aan de term UBUNTU waar ik het net over had. Ga samen voor een ideaal en wacht zeker niet tot iemand anders recht staat om tot actie over te gaan. Het kan namelijk allemaal wel eens te laat zijn dan.
Ga ervoor, omring je met de juiste persoonlijkheden en neem de handschoen op.

LES 4
Het voortouw nemen wil echter niet zeggen dat je constant overal op de voorgrond moet staan en al zeker niet dat je jezelf verplicht alles zelf te organiseren en beslissen. Het is belangrijk om op te staan en dan achter je mensen te staan.
Dit kan betekenen dat je hen steunt en je het gevoel geeft achter hen te staan in de figuurlijke betekenis. 

Maar ook van achter uit coördineren en delegeren. Geef taken uit handen en laat de mensen met wie je samenwerkt op regelmatige basis ook kritisch tegenover jou staan. Het is belangrijk om inzichten te krijgen over wat anderen rondom je vinden van je uitvoeringen.
Het is belangrijk om eerlijke mensen rondom je te hebben die je ook durven zeggen wat je goed en niet zo goed deed en misschien wel het allerbelangrijkste, dat je er iets van opsteekt.

LES 5
Je hebt maar één kans, neem die.
Al zeker bij een eerste ontmoeting.
Kom over zoals je wil overkomen.
Kleed je naar de gelegenheid en gedraag je naar je idealen.
Het gaat hier niet over indruk maken maar volgens Mandela vooral over het “hart” raken.
Hij quote hier ook “The Art of War” van Sun Tzu waar hij eigenlijk zegt dat je om een oorlog te winnen niet hun land of volk moet veroveren maar het hart van het volk.
Zorg dat ze je vertrouwen, dat je een plek in hun hart kan krijgen en je bent halfweg.

LES 6
Je moet een idee hebben van wat je wil.
Dit idee moet de basis zijn van wat je wil bereiken. Al de rest is tactiek.
Net als een schaakspel, ga voor je idee maar doe het weloverwogen stap voor stap zonder je doel uit het oog te verliezen.
Je kan echter niet altijd vooruit, je zal soms achteruit moeten gaan of links of rechts.
Eigenlijk moet je af en toe je plannen kunnen bijsturen om toch het doel te behalen.
Het is belangrijk als leider om niet al te geforceerd door het leven te gaan maar probeer aan te voelen waar en hoeveel weerstand je hebt.
Ga in dat geval via een andere weg, maar vergeet niet waar je uiteindelijk moet of wil eindigen.

LES 7
Misschien wel de moeilijkste les is om altijd het goede in anderen te zien.
Hij gaf zijn vrijheid voor de mensheid maar geloofde dat zijn tegenstanders het uit eigenbelang deden en benoemde dan enkele goede kwaliteiten van hen.
Mijn respect is groot als je dat kan, vergeven maar niet vergeten uiteraard en dan verder gaan.
Het is immers niet altijd gemakkelijk in het leven om de redenen van iemands slecht gedrag ten opzichte van jezelf te herkennen, en soms kan dit ernstige proporties aannemen, maar Mandela zijn geloof is dat er altijd een reden achter dit gedrag zit en dat er ook wel iets goeds in iedereen schuilt. Focus je daarop.

LES 8
Een kunst van Mandela is om van je vijanden je collega’s te maken.
Mandela was een kampioen in het bestuderen van zijn vijanden.

Hiermee bedoel ik dan letterlijk studeren.
Hij zocht op waar zijn vijanden mee bezig waren, waar hun interesses lagen, leerde hun geschiedenis en probeerde hun taal te spreken.
Op die manier creëerde hij een groot respect bij hen en zocht hij door te tonen dat hij ook respect had voor hun leven en cultuur vaak een ingang bij hen.
Het is een les die hij vaak toepaste om in dialoog te gaan met mensen die hem schade hadden toegebracht, en op deze manier het ijs te doen smelten in gesprekken die op zich heel spanningsvol zouden zijn verlopen.

LES 9 
Hierbij aansluitend zorgde hij ook dat hij zijn rivalen in het oog hield.
Zijn leuze is dat je vrienden waar dan ook, hoe lang geleden dan ook, er altijd voor je zullen staan. Spendeer daarom je tijd door je rivalen in het oog te houden want je weet nooit wat hun plan is.
Hij was extreem vriendelijk tegen hen en nodigde hen altijd uit om naast hen aan de vergadertafel plaats te nemen.
Op die manier ga je samen met les 8 in actie om eventuele rivalen om te vormen tot bondgenoten.

LES 10
Probeer direct en duidelijk te zijn.
Wil je iets niet of vind je misschien dat de tijd voor een bepaalde actie nog niet is aangebroken, zeg dan nee of vertraag de procedure dan.
Je hebt er niks aan om in iets mee te gaan wat je op dat moment niet wil of kan waarmaken.
Mandela heeft ontzettend belangrijke beslissingen moeten maken in zijn leven en de juiste actie heeft hij vaak te danken aan deze les. Denk na en neem de tijd om ja of nee te zeggen. Laat je nooit opjagen in een belangrijke beslissing.

LES 11
Oh Oh, een moeilijke les in deze dagen.
Denk op lange termijn.
Denk aan les 10 en neem beslissingen op lange termijn. Je hebt niets aan snel succes want dat succes is maar van korte duur.
Denk na over wat je einddoel is en onderbouw dit goed met een stevig fundament aan goede stappen in die richting.
Snel succes is namelijk gebouwd op een slechte fundering en we weten allemaal wat er dan met je huis kan gebeuren.
Het is echter de verleiding dezer dagen die ons in de weg staat hoofdzakelijk door het sociale media gebeuren.
Blijf echter eerlijk naar jezelf, denk aan LES 6 en hou je aan je basisprincipes.

LES 12
Nelson zat in ballingschap en het belangrijkste wat hem heeft gered, zegt hij zelf, is liefde.
De liefde naar zijn vrouw met wie hij nog maar net getrouwd was, hield hem recht. En ook al verklaart hij in les 2 dat je beheerst moet blijven ten allen tijde, het enige waar hij echte boosheid voor toonde in de gevangenis was als bewakers of medegevangenen over zijn vrouw roddelden.
We weten allemaal echter dat hij bij zijn vrijlating quasi direct is gescheiden maar hij is blijven zoeken naar de liefde en heeft dan op zijn 80ste de ware liefde voor zijn leven gevonden. Het was het gelukkig einde waar hij een halve eeuw naar had gezocht.
Blijf op zoek gaan naar de liefde, altijd en overal!

LES 13

Waar het in veel landen vaak mis gaat is het loslaten van leiderschap.
Corrupte presidenten veranderen wetten zodat ze levenslang aan de macht kunnen blijven.
Ook in je eigen leven moet je weten wanneer je een stap opzij moet doen, al dan niet tijdelijk.
Een goed leider weet wanneer hij moet aftreden maar ook wanneer hij iets uit handen mag of kan geven.
Kijk af en toe in de spiegel en hou niet vast als je weet dat het beter is om los te laten.
Geef de fakkel door aan anderen als je voelt dat het er de tijd voor is.
Laat taken aan anderen als je voelt dat je kennis er niet voldoende voor is.

LES 14

Soms is ja of nee niet voldoende.
Soms is het allebei.
We zijn echter groot gebracht met duidelijke ja of nee, wit of zwart, links of rechts,…
Een probleem heeft vaak verschillende oorzaken en door het bestuderen hiervan kan je soms tot verrassende oplossingen komen die je in eerste instantie vaak niet ziet.
Ook in geval van goed of slecht is dit vaak een goede les. Probeer in de schoenen van anderen te staan om op die manier meerdere inzichten te krijgen over een probleem.
Zoals eerder al geschreven weten we soms namelijk niet waarom iemand iets op een bepaalde manier ziet zodat het voor ons vaak als slecht beoordeeld wordt. Kijk even waarom die andere iets zo ziet vanuit zijn cultuur, geschiedenis of persoonlijke achtergrond en probeer vanuit de andere zijn overtuigingen een oplossing te bedenken die misschien wel tussen ja of nee, goed of slecht, links of rechts in zit.

LES 15

Hoe diep je ook zit, hoe zwaar je leven ook is, en geloof me, Mandela weet wel wat diep zitten is, hoor, zoek je geluksplekje op.
Zoek je eigen plek, en kopieer dit vooral niet van iemand anders.
Werkt meditatie voor je? Prima
Hou jij zelf meer van tuinieren, ga dan tuinieren.
Zorg dat je iets neutraal hebt of kan doen in je leven. Een plaats of handeling die je even losmaakt van alle ballast uit je leven.

Een interessant boek snel bij elkaar gegoten in deze samenvatting.
Ga het zoeken, lees het, pas het toe of niet.
Indien je het maar niets vindt, heb je toch een boeiende inkijk gehad in de held van Zuid-Afrika en de rest van de wereld.

Nelson Mandela hoort volgens mij in het leerplan, want onze kinderen mogen nooit vergeten wie hij was en wat hij betekent heeft.

© casa nardo music